ajian bada tubi

Ajian Bada’ Tubi

Ajian bada’ tubi adalah salah satu jenis mantra untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Seseorang yang mampu mengamalkan ajian bada’ tubi akan mendapati dirinya tidak mempan terhadap segala jenis pukulan. Baik pukulan dengan tangan kosong ataupun dengan senjata tajam. Bahkan pada tingkat tertentu, orang tersebut tidak mempan jika dibakar.

Jika digunakan untuk bertempur/menyerang/berkelahi maka pemilik ajian bada’ tubi dengan izin Allah SWT mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Bacalah do’a bada’ tubi berikut sebanyak 77 kali setelah melakukan sholat wajib disertai dengan laku puasa selama 40 hari berturut-turut.

“Bada’ tubi bismillah ruhi bihih tadat, Ila kayfi assrori bi ba’yinihin thoowat, Narudhu bikal a’da min kulli, Wijhatin wabil ismi tarmihim, Minal bu’di bi syatat, Wa ashmim, wa abkim, Tsuma a’mi a’duwi wa a’duwana, Wa ah krishum, Ya zaljalali bihu us hamat.”