ajian bengkeleng

Ajian Bengkeleng

Ajian bengkeleng adalah ilmu yang mempelajari tentang kekebalan dan kekuatan fisik. Ajian ini cukup berbeda dengan ajian kekebalan fisik pada umumnya. Ia memiliki satu kelebihan yaitu mampu menetralkan niat jahat yang mendekati pemilik dari ajian bengkeleng. Sehingga, pengamal ajian ini dengan izin Allah SWT akan selamat dari segala marabahaya baik yang datang dari manusia maupun bangsa jin.

Tidak hanya memilliki kelebihan berupa menetralkan niat buruk, ajian ini juga tergolong unik. Seseorang yang telah mengamalkan secara istiqomah jika terkena senjata tajam atau pukulan keras, hanya akan terasa seperti terkena tetesan air. Tidak merasakan sakit, tapi malah merasakan segar.

Pengggalan doa ajian bengkelang:

“ASSALAMU ‘ALAIKUM … DZATULLAH NERETES DADI AKU … WIRAJATULLAH REKSANEN AKU … WIRAJATULLAH KEDHADEHANE AKU … BENGKELENG GURUNE WESI … SAPA SEDYA OLO MARANG AKU … ASAL BANYU, TES NERETES DADI BANYU … YA HUU ALLAH” – dibaca sebanyak 3 kali.