ajian tugumanuk jayakusuma

Ajian Tugumanik Jayakusuma

Ajian tugumanik jayakusuma adalah ajian pertahanan diri untuk bisa hidup kembali meskipun sudah terluka parah. Orang awam sering menganggap ilmu ini sama dengan ajian pancasona. Meskipun sama-sama ajian kekebalan dimana tidak ada yang bisa membunuhnya, pemilik ajian pancasona tidak akan pernah hidup kembali jika potongan tubuhnya tidak dikubur melalui sungai.

Sedangkan pemilik ajian tugumanik jayakusuma meskipun secara fisik terlihat sudah mati, sesungguhnya ia bisa bangkit dan hidup kembali. Ia hanya akan mati jika memang sudah saatnya mati (jika Tuhan sudah berkehendak). Berikut adalah mantra yang biasa dibaca dan diamalkan oleh pemilik ajian tugumanuk jayakusuma:

“ashaduallaah ilaha ilallohu Muhammadur rasullullohu
Tugu maniking sang buwana
Gilang gumilang sajroning rasa
Tumetes setetes
Dai nyawa lan urip
ingsun nganciki jagad kulon
Anganciki jagad wetan
Rat kalingan rat
Angancik jagad kidul
Ngancik rat kalingan rat
Ngancik ing ibu pertiwi
Ingsun angarsaaken bakal
Mangka kaaning bakal kaya mas sinangling
Sinelehaken ing edor
Sapa aran iro,sidayatulloh
Ya alloh yarasulullulah,hu allah”