ikrar

Ikrar

Ikrar adalah berjanji dengan kesungguhan hati (baiat) yang bilamana diperlukan harus disertai sumpah. Makna lain dari ikrar adalah raja dari pembuktian. Seorang murid yang berguru di sebuah perguruan tenaga dalam misalnya, mereka akan diminta untuk melakukan ikrar tertentu. Ikrar ini berkaitan dengan kesungguhan hati mereka untuk tidak menyalahgunakan ilmu yang dimiliki.