jin

Jin

Jin adalah makhluk halus yang tersembunyi, tidak dapat dilihat oleh mata. Jin diciptakan dari api yang sangat panas. Jin juga mempunyai kewajiban beribadah seperti manusia. “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahKu.” (Adz­dzariyat 56-58).

Dari berbagai literatur, disebutkan jin terdiri dari berbagai golongan dengan tugas khusus diantaranya: Laqis, bersama keturunannya berkeliaran tanpa tujuan. Haffaf bertugas me­nyesatkan manusia dengan cara menyerupakan diri dalam bentuk manusia suci, tetapi buntutnya me­nyesatkan. Walhan atau Maraddah bertugas meng­hembuskan rasa takut/was-was pada hati manusia. Zalnabur mendorong kecurangan bisnis dan sumpah palsu, Batsar menghembuskan keduka­an dan kufur nikmat, Akwar mengurus dorongan perzi­naan, Abjadl bagian meng­goda para rohaniwan, Oasim menggoda keharmonisan rumah tangga, Mathumur mendorong kesenangan pada berita bohong.

Afarit (ifrit) bertugas menipu atau menjerumuskan orang beriman. ‘Awan menjadi khodam (pembantu) manusia. Ghawwashun adalah golongan jin dasar laut. Thayyarun merupakan golongan jin yang dapat terbang. Tawabi’ dari golongan pembantu jin lain saat menggoda manusia. Qarna’ juga bertugas sama, seperti golongan Tawabi’. Ammar adalah golongan jin yang memberi semangat manusia condong mempelajari ilmu hitam.