khidir

Khidir

Khidir adalah nabi yang meminum Air Kehidupan dan diyakini masih hidup. la dikenal sebagai nabi yang diberi ilmu laduni. Nabi Musa AS pernah bertanya kepada Tuhan,

“Siapakah gerangan diantara hamba-hamba-Mu yang lebih pintar dariku. Tunjukkanlah aku kepadanya agar aku dapat menimba ilmu pengetahuan yang tidak kumiliki.”

“Maka Tuhan pun berfirman, “Hai Musa, diantara hamba-hamba­Ku ada seorang yang lebih berilmu daripadamu. Dia berada pada suatu tempat pertemuan antara dua lautan.”

Kisah pertemuan antara Nabi Musa AS dengan Khidir itu dilukiskan dalam Surat Al-Kahfi: 65.

“Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba diantara hamba­ hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat disisi kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.”

Peristiwa pertemuan antara “orang” syareat dengan hakikat yang paling populer, ketika Nabi Musa AS tidak dapat menerima sikap Khidir yang melobangi perahu, membunuh anak kecil dan membangun tembok yang semula sudah runtuh. Kisah populer dikalangan para santri, Nabi Khidir memiliki beberapa khas. Yaitu, ibu jarinya tidak bertulang dan apabila ia berdiam pada suatu tempat maka disekitar itu nampak aura hijau, bahkan rumput yang semula kering pun nampak hijau kembali.