laduni

Laduni

Laduni adalah ilmu yang didapatkan langsung dari Tuhan tanpa proses belajar, riset atau perenungan. Misalnya, pengetahuan yang diberikan kepada nabi Khidir a.s. Proses laduni melalui “rasa” dan penyingkapan batin (kasyif). Laduni dapat dikaruniakan kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya.