petuah

Petuah

Petuah adalah pendapat atau keputusan orang yang menguasai ilmu agama (orang alim) atau berpengalaman. Istilah petuah selalu diartikan sebagai pesan mistis yang wajib di dijalankan. Petuah selalu merujuk kepada pesan bermakna dalam dan lebih sering diungkapkan oleh seseorang yang bijaksana.