talkin

Talkin

Talkin adalah menyampaikan pesan kepada orang yang sudah meninggal. Terkesan menasihati orang yang sudah mati, namun hakikatnya menasihati mereka yang masih hidup (pelayat) agar lebih ingat akan datangnya kematian. Tradisi talkin ini masih sering dilakukan di daerah Jawa Tengah. Biasanya berupa sambutan pada saat pemakaman seseorang yang meninggal.