waskita

Waskita

Waskita adalah memiliki kemampuan tembus pandang. Melihat sesuatu yang tidak nampak oleh mata orang awam. Kewaskitaan dapat dimiliki siapapun. Anda dapat melihat kewaskitaan Jayabaya, Raja Kediri pada tahun 1135 – 1157 M atau hampir sembilan abad silam. Diantara ramalan itu berbunyi:

“Besok kalau sudah ada kereta berjalan tanpa (ditarik) kuda, tanah Jawa berkalung besi (rel kereta) perahu berjalan di atas angkasa (pesawat terbang) sungai kehilangan lubuk (pendang¬≠kalan), pasar hilang kumandangnya. Bumi makin sempit, sejengkal tanah dipajaki (penduduk padat, tanah mahal) perempuan berpakaian lelaki.” Dan seterusnya.

Pada zaman sekarang, seseorang yang dianggap memiliki kewaskitaan adalah paranormal, ulama atau orang pintar. Bagaimana tidak, sosok tersebut sering dijadikan tempat untuk mengeluh masyarakat, berdiskusi atau dimintai pertimbangan untuk memutuskan sesuatu. Kewaskitaan bisa didapatkan melalui tirakat dengan laku khusus serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Agung.